Prawo cywilne

  • sporządzanie i opiniowanie umów,
  • opiniowanie umów kredytowych,
  • kwestie prawne związane z leasingiem,
  • windykacja należności,
  • dochodzenia roszczeń, zadośćuczynień i odszkodowań,
  • doradztwo prawne w omawianym zakresie.