Prawo rodzinne

  • sprawy o rozwód i separację,
  • kontakty z dzieckiem i inne sprawy związane z władzą rodzicielską,
  • sprawy o alimenty,
  • podział majątku wspólnego,
  • ustalanie ojcostwa i macierzyństwa,
  • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie.