Prawo administracyjne

  • reprezentowanie przed sądami i jednostkami administracji publicznej,
  • sporządzenie pism na potrzeby procedury administracyjnej,
  • odwołania, skargi, zażalenia na decyzje administracyjne,
  • doradztwo w zakresie prawa administracyjnego.